W dniu 25.11.2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Matematycznego „ Spostrzegawczy matematyk”. W tym roku szkolnym konkurs przebiegał pod hasłem

„ Figury posiadające oś symetrii”.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki matematyki  ZSP nr 1 w Wałbrzychu: Małgorzata Opala i Anna Paździor.

Celem konkursu było:rozbudzenie zainteresowań matematycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie spostrzegawczości uczniów-  rozpoznawanie figur posiadających oś symetrii w życiu codziennym.

 Zadaniem uczniów było wykonanie albumu, składającego się z max10 stron.   Przy ocenie prac jako kryteria posłużyły: pomysłowość, siła wyrazu,  wartość estetyczna oraz zrozumienie tematu.

 Na zwycięzców I, II, III miejsca czekają upominki i dyplomy.

Laureaci konkursu

I miejsce ———uczennica z SP im . Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

II miejsce———uczennica z PSP nr 15 w Wałbrzychu

III miejsce———-uczennica z ZSP nr 2 w Wałbrzychu

Zwycięzcom gratulujemy!!!! Zapraszamy do udziału w konkursie w następnym roku szkolnym.

Nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone do szkół do 17 grudnia 2021 r.

Opala Małgorzata, Paździor Anna