W tym roku szkolnym Powiatowy Konkurs Matematyczny „Spostrzegawczy  Matematyk” przebiegał pod hasłem „Bryły obrotowe w życiu codziennym”. Organizatorkami konkursu były nauczycielki matematyki  ZSP nr 1 w Wałbrzychu: Małgorzata Opala i Anna Paździor.

Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowań matematycznych, popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie spostrzegawczości uczniów-  rozpoznawanie brył obrotowych w życiu codziennym.

Zadaniem uczniów było wykonanie albumu, składającego się z max 10 stron.   Przy ocenie prac jako kryteria posłużyły: pomysłowość, siła wyrazu,  wartość estetyczna oraz zrozumienie tematu.

Na zwycięzców I, II, III miejsca czekają upominki i dyplomy.

Laureaci konkursu

I miejsce – Julia Skowera ZSP nr 2 w Wałbrzychu

II miejsce – Daria Kajczyńska ZSP nr 2 w Wałbrzychu

III miejsce – Natalia Skowera ZSP nr 2 w Wałbrzychu

Zwycięzcom gratulujemy!!!! Zapraszamy do udziału w konkursie w następnym roku szkolnym.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19.05.2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu.

Organizatorzy  konkursu dziękują Radzie Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  nr 1 w Wałbrzychu za pomoc w przygotowaniu nagród dla laureatów konkursu.

Opala Małgorzata, Paździor Anna