W grudniu został ogłoszony rodzinny konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Celem konkursu było rozwijanie u dzieci wyobraźni plastycznej, wiary we własne możliwości, wywołanie radosnego nastroju, a także umacnianie więzi w rodzinie. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe: przedszkole i szkoła. Rozstrzygnięcie odbyło się w pierwszym tygodniu stycznia. Laureatami w kategorii przedszkole zostali: Borys Kozikowski, Dawid Piechur, Oktawia Lacaros, Jagoda Wilczyńska. Zwycięzcy w kategorii klas I – III: Michał Wioska, Joanna Burka i Lilianna Nowicka. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do brania udziału w kolejnych konkursach.

M. Rogalska