10 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu odbył się konkurs teatrzyków pt. „Matematyczne impresje”. Do udziału w przeglądzie przystąpiły 4 szkoły biorące udział w projekcie „ Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych”. Nasza szkoła przedstawiła  sztukę teatralną „Wizyta na lekcji matematyki ” przygotowaną przez uczniów klas II i III. Chociaż temat był bardzo trudny , zaprezentowaliśmy się na najwyższym poziomie. Przedstawienie miało humorystyczny charakter i wszystkim się bardzo podobało.  Pani Dyrektor PSP nr 5 w Wałbrzychu Jadwiga Spera złożyła nam szczególne podziękowanie, a uczennicy klasy II a Małgorzacie Półtorzyckiej pogratulowała mistrzowskiego  odgrywania głównej roli . Chociaż nie było przyznawanych miejsc jesteśmy dumni z naszego występu. Dziękujemy małym aktorom i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                        Marzena Wiśniewska