W roku szkolnym w 2017/2018  w ramach „Programu dla szkół” zrealizowano towarzyszące działania edukacyjne . Uczniowie klas I-V otrzymywali cyklicznie porcje owoców , warzyw , mleka i produktów mlecznych. Dodatkowo odbyły się wycieczki do gospodarstwa rolnego . Zorganizowano również „Owocowy Dzień” i apele o tematyce zdrowego stylu życia. Uczniów zapoznano z nową piramidą zdrowia. W tym celu przygotowano prezentację multimedialną. Przeprowadzono wiele prelekcji z pielęgniarką szkolną dotyczących zdrowia dzieci i prawidłowego odżywiania . Zwrócono szczególną uwagę jak ważny jest ruch dla naszego organizmu. Uczniowie brali udział w różnych konkursach o tematyce zdrowotnej na terenie szkoły i poza szkołą. Zorganizowano quiz o owocach i warzywach. Działaniom tym towarzyszyły samodzielnie wykonane kanapki i przekąski ze zdrowej żywności. W ten sposób poszerzono zasób wiedzy o tematyce zdrowotnej i zachęcono wszystkich do przestrzegania  zasad piramidy zdrowia.

                                                                                                     Marzena Wiśniewska