Po raz pierwszy w grudniu 2017r. uczniowie klasy IIa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr1 w Wałbrzychu wraz z wychowawcą  M. Wiśniewską  rozpoczęli realizację programu z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa „Od grosika do złotówki”. Tematyka programu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości. Dotyczy to szeroko pojętego bezpieczeństwa, właściwego przewidywania i sposobów unikania ryzyka. Przez 10 miesięcy będą podróżować po planetach z Grosikiem i poznawać podstawy edukacji finansowej. Zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami. Realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć będą dokumentować w „Dzienniku podróży”. Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań z rodzicami. Dlatego też, na grudniowym zebraniu zapoznano ich z głównymi założeniami programu i przekazano informację o kolejnych działaniach.

                                                                                             Marzena Wiśniewska