Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej w PSP nr 17 w Wałbrzychu

Maj to miesiąc obfitujący w ważne dla naszego kraju wydarzenia historyczne. Z tej też okazji 7 maja odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Organizatorzy mieli przyjemność gościć reprezentacje uczniów ze szkół podstawowych z Wałbrzycha, Głuszycy, Czarnego Boru oraz Witkowa. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności wokalne w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne.
Swoją obecnością konkurs zaszczycili: Posłanka na sejm- pani Agnieszka Kołacz- Leszczyńska, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu-pan Mirosław Potapowicz, Radna Rady Miasta Wałbrzycha- pani Justyna Półkoszek, Przedstawicielka Wspólnoty Samorządowej Dzielnicy Sobięcin- pani Joanna Lasoń.

Zmagania konkursowe uatrakcyjnił występ uczniów PSP nr 17, którzy przygotowali inscenizację pt. „Święta majowe”.
Zaprezentowany repertuar i perfekcyjne przygotowanie uczestników zagwarantowały wysoki poziom konkursu. Decyzją jury dyplomy i nagrody z rąk pani Poseł Agnieszki Kołacz- Leszczyńskiej oraz dyrektora szkoły – pana Leonarda Górskiego otrzymali:

Kategoria soliści:
I miejsce – Magdalena Miara – GZSP Czarny Bór
I miejsce – Julia Kamińska – PSP nr 28 Wałbrzych
I miejsce – Angelo Ciureja – PSP nr 2 Wałbrzych
II miejsce – Julia Urbanowicz – PSP nr 5 Wałbrzych

Kategoria zespoły wokalne:
I miejsce – zespół „Nuteczki z dwójeczki” – SP nr 2 Głuszyca
II miejsce – zespół PSP nr 28 Wałbrzych
II miejsce – zespół PSP nr 2 Wałbrzych
III miejsce – zespół GZSP Czarny Bór
III miejsce – zespół PSP nr 15 Wałbrzych

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród: Senatorowi RP panu Wiesławowi Kilianowi, Posłance pani Agnieszce Kołacz – Leszczyńskiej, Staroście Wałbrzyskiemu panu Jackowi Cichurze, Dyrektorowi Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki pani Annie Żabskiej, Prezesowi Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ”’ panu Mariuszowi Gawlikowi, Radzie Rodziców PSP nr 17 w Wałbrzychu.

Sylwia Błaszczyk
Justyna Stenzel