W sobotę 23 kwietnia 2016r. nasi uczniowie klas III wzięli udział w VIII Powiatowym Konkursie Matematycznym  o tytuł Mistrza Matematyki zorganizowanym przez PSPnr2 w Wałbrzychu. Uroczystość  otwierał Pan Prezydent miasta Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk wraz z Panią Dyrektor szkoły Izabellą Mazurek i Panią metodyk edukacji wczesnoszkolnej Renatą Małychą- Dudą. Jego nadrzędnym celem jest propagowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki . Do konkursu przystąpiło 43 uczestników. Zadania były naprawdę trudne. Wszyscy musieli wykazać się samodzielnym myśleniem i działaniem. Różnica punktów uzyskanych przez uczniów była niewielka. Chociaż nie zajęliśmy czołowych miejsc, wszyscy byliśmy  zadowoleni . Uważamy , że zdobyliśmy nowe doświadczenia w dziedzinie matematyki.

                                                                                                  Marzena Wiśniewska