Uczniowie klasy III a  zakończyli realizację projektu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa oraz edukacji finansowej „ Od grosika do złotówki”, do którego przystąpili w klasie drugiej. Zajęcia zgodnie z założeniami zostały włączone w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Realizowano go od grudnia 2017 do listopada 2018 roku . Był  to projekt finansowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację PZU i Fundację Kronenberga przy City Handlowy. Przez 10 miesięcy uczniowie poznawali podstawy edukacji finansowej: rodzaje i wartość pieniędzy, zdobywali umiejętności ułatwiające im podejmowanie samodzielnych decyzji oraz jak racjonalnie gospodarować zasobami pieniężnymi. Wiedzę zdobywali w trakcie galaktycznej podróży odwiedzając następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol i Złotówka.

Celem projektu było:
· kształtowanie umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, między innymi ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
· umożliwienie dzieciom poznawania świata finansów osobistych,
· wspomaganie ich samodzielności uczenia się,
· inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów,
· rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Realizacja projektu odbywała się w następujących etapach:
· Przygotowanie rodziców.
· Zajęcia z uczniami – podróż po Galaktyce Finanse.
· Praca samodzielna rodziców z dzieckiem.
· Podsumowanie zajęć z dziećmi – podróż po Galaktyce Oszczędzania.
· Prezentacja osiągnięć uczniów.
· Konkursy.

W czasie realizacji projektu uczniowie:

 • poznali znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, konto, debet, karta kredytowa, bankowiec, lokata, bankomat, gotówka, reklama, produkt, recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, mienie, dobra materialne, polisa, finanse, saldo, oprocentowanie,
 • poznali rodzaje i wartość pieniędzy,
 • nauczyli się liczyć pieniądze,
 • doskonalili umiejętność liczenia pieniędzy rozwiązując różnorodne zadania,
 • zapoznali się ze sposobami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 • poznali wartość nabywczą pieniędzy,
 • poznali zawody ludzi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo oraz utrwalali numery alarmowe,
 • poznali sposoby bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich, zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, na placu zabaw i podczas wyjazdów,
 • nauczyli się, jak rozsądnie wydawać pieniądze oraz poznali  sposoby ich oszczędzania,
 • uczestniczyli w zabawach z rówieśnikami,
 • oglądali filmy, śpiewali piosenki,
 • wykonywali prace plastyczno – techniczne,
 • rozwijali umiejętność pracy w grupie,
 • poznali przykłady bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w szkole,
 • stosowali zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,
 • określali przyczyny powodujące straty finansowe,
 • utrwalali wiedzę dotyczącą rozważnego dokonywania zakupów oraz wpływu reklamy na zachowanie konsumenta,
 • uczestniczyli w wycieczce do banku PKO BP, w trakcie której poznali sposoby lokowania pieniędzy oraz bezpiecznego ich przechowywania.

Realizacja projektu oparta była na stosowaniu metod i technik aktywizujących uczniów     polegających na:

 • zabawach i działaniu,
 • przekazie słownym,
 • samodzielnym doświadczaniu,
 • grach dydaktycznych,
 • spontanicznej, swobodnej aktywności dziecka,
 • obserwacji i pomiarze,
 • uczeniu się przez odkrywanie,
 • twórczym rozwiązywaniu problemów.

Projekt zachęcał rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka. Uczył szacunku do pracy i kształtował  umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami. Wszystkie zadania edukacyjne były związane z przygodą, w której uczniowie uczestniczyli. Wyposażony był w innowacyjne i kolorowe materiały dydaktyczne. Podczas 10 miesięcznej realizacji projektu uczniowie poznali podstawy edukacji finansowej oraz zdobyli umiejętności ułatwiające im podejmowanie samodzielnych decyzji, a także racjonalne nimi  gospodarowanie. Odbyli wycieczkę do banku, trakcie , której zobaczyli sejf i banknoty całego świata. Brały udział w ogólnopolskim konkursie na wykonanie komiksu o oszczędzaniu. Dzieci podróżując po galaktyce Finanse prowadziły swój własny „Dziennik podróży”. Jego atrakcyjna forma zachęcała wszystkich do dalszych działań i poznawania podstaw wiedzy z zakresu finansów, a także pobudzała do refleksji i samokształcenia. Podejmowane działania były inspiracją dla uczniów do realizowania własnych pomysłów, rozbudzając przy tym ich ciekawość. Uważam, że realizacja tego projektu będzie dla uczniów niezapomnianą przygodą.

                                                                                                                  Marzena Wiśniewska