W dniu 07.12.17r. nasz szkolny wolontariat został zaproszony wraz z Dyrekcją Szkoły oraz opiekunem Panią Iwoną Kurowską, przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja na uroczyste pasowanie na wolontariusza Klubu Ośmiu. Uroczystość odbyła się na Starej Kopalni gdzie oprócz przemówienia zaproszonych gości obejrzeliśmy bardzo ciekawe występy artystów z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenia „Radość Życia”. Wolontariusze złożyli uroczystą przysięgę i zostali oficjalnie pasowani. Było nas prawie 500 osób. W swym przemówieniu Przewodnicząca Rady Miasta Wałbrzycha podkreśliła, że cieszy się taką dużą liczbą wolontariuszy i liczy że będzie nas jeszcze więcej…

Następnie wspólnie odśpiewano hymn fundacji „Świat na Tak” i wręczono opiekunom klubów legitymacje. Już nie możemy się doczekać kiedy je otrzymamy!

Chcemy nadal dzielić się dobrocią i bezinteresownie pomagać tym, którzy tego potrzebują.

Alicja Góra