Dnia 20.11.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia dzieci klas pierwszych. W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas:
Prezydent miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej,
Radni Rady Miejskiej miasta Wałbrzycha – p. Stefania Pawełek, p. Justyna Półkoszek i p. Henryk Furman,
Proboszcz Parafii Św. Józefa Oblubieńca – ks. Tadeusz Wróbel,
Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 – p. Ewa Bartnikowska,
Komendant II Komisariatu Policji w Wałbrzychu – p. Damian Janik,
Prezes Stowarzyszenia Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich – p. Sławomir Kaczmarek,
Przewodniczący Wspólnoty Samorządowej dzielnicy Sobięcin – p. Romuald Lindner,
Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Magdalena Jadczak,
Prezes Zakładu Ogólnobudowlanego – p. Włodzimierz Michalak.
Pierwszoklasiści złożyli uroczysty akt ślubowania, w którym obiecali być dobrymi uczniami i wspaniałymi kolegami. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Były też prezenty od rodziców, Rady Rodziców, koleżanek i kolegów z klas VI oraz zaproszonych gości.
W części artystycznej akademii uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wszyscy wspaniale się bawili.
Po skończonej uroczystości nasi bohaterowie udali się na słodki poczęstunek, zorganizowany przez rodziców.
Dzień ten – pełen emocji, tremy, powagi i wzruszeń na długo zostanie
w pamięci wszystkich pierwszaków.
Dyrektor szkoły Leonard Górski oraz wychowawcy klas I p. Jadwiga Gawonicz, p. Violetta Ilejko oraz p. Justyna Stenzel bardzo dziękują rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.
W szczególny sposób pragniemy podziękować naszym darczyńcom za okazaną pomoc. Dzięki swej ofiarności tytuł „Przyjaciel szkoły” otrzymuje:
Firma Gramar Catering,
Firma Harry – Lucyna, Henryk Furman,
Pani Justyna Półkoszek – Radna Rady Miejskiej Miasta Wałbrzycha.

autor zdjęć: Władysław Grelewicz