Pasowanie na ucznia to najpiękniejszy dzień każdego pierwszoklasisty. Zaproszonych gości, rodziców oraz pierwszoklasistów serdecznie powitał Dyrektor Szkoły Leonard Górski i Wicedyrektor Szkoły pani Małgorzata Marzewska. Podkreśliła, iż pierwszoklasiści przeżywają swój najważniejszy dzień w szkole , gdyż złożone ślubowanie  będzie świadectwem przyjęcia ich w poczet uczniów naszej szkoły.  Po oficjalnej części uroczystości rozpoczął się występ artystyczny w wykonaniu pierwszaków. Uczniowie zaprezentowali piękny program artystyczny oraz zatańczyli  walczyka dla swoich rodziców. Wszyscy otrzymali brawa za sceniczne popisy. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów klasy I a   ślubowania i dokonanie aktu pasowania okazałym ołówkiem przez panią Wicedyrektor Szkoły Małgorzatę Marzewską. Następnie pani wicedyrektor wręczyła dzieciom dyplomy na pamiątkę tych uroczystych chwil. Na zakończenie uroczystości obdarowano dzieci upominkami przygotowanymi przez Dyrekcję Szkoły, Radę Rodziców oraz uczniów klas VIII. Niespodzianką okazała się książka pt. „Baśniowy Wałbrzych” wręczona każdemu uczniowi przez Radną Annę Adamkiewicz. Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami , którym towarzyszyli przedstawiciele Straży Miejskiej w Wałbrzychu, pani wicedyrektor oraz wychowawczyni . Całość imprezy uwieńczył tort i słodki poczęstunek dla dzieci. Bardzo cieszy nas obecność zaproszonych gości: p. Anny Adamkiewicz Radnej Rady Miejskiej dzielnicy Biały Kamień – Konradów – Sobięcin , p. Jana Kucharka, reprezentanta Górników Wałbrzych, pani Krystyny Gądek – Rada Współnoty Samorządowej Sobięcin – Gaj, przedstawicieli Straży Miejskiej w Wałbrzychu oraz Przewodniczącej Rady Rodziców pani Małgorzaty Górskiej.

Dziękujemy za pomoc rodzicom w tej podniosłej chwili włączenia najmłodszych do społeczności uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu.

                                                                                                                                       Marzena Wiśniewska