Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu wraz z przedstawicielami Rady Rodziców, parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca, Rady Wspólnoty Samorządowej Dzielnicy Sobięcin informuje, iż całkowicie odcina się od oświadczenia wydanego przez pana Mateusza Rambachera. Ponadto informujemy, iż pan Rambacher, mimo że jest absolwentem naszej szkoły w chwili obecnej nie ma z sobięcińską podstawówką nic wspólnego.

Przedstawiciele szkolnej społeczności – rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy Sobięcina są zbulwersowani wypowiedzią pana Rambachera. Uważamy iż pan Rambacher wykorzysta każdą możliwą sposobność, aby zaistnieć medialnie. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, iż formułowanie jakichkolwiek komunikatów przy braku wiedzy o stanie faktycznym jest wielce nieprofesjonalne.

Informujemy, iż przede wszystkim szkoła nie przeżywa żadnego kryzysu! Wręcz przeciwnie – prowadzone prace termomodernizacyjne oraz remontowe uważamy za olbrzymi sukces szkoły i dzielnicy, bowiem w ich efekcie na Sobięcinie zlokalizowana będzie najładniejsza i najnowocześniejsza wałbrzyska podstawówka! Grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie, mieszkańcy Sobięcina są wdzięczni wałbrzyskim władzom za podjęcie decyzji o generalnym remoncie szkoły i przede wszystkim za zgromadzenie odpowiednich środków finansowych na jego wykonanie.

Wszelkie działania związane z zapewnieniem uczniom właściwych warunków nauki, mimo chwilowego braku centralnego ogrzewania podejmowane są przez dyrektora szkoły wspólnie z gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców, przy stałych konsultacjach z władzami miasta. Podkreślamy, iż pan Rambacher nie uczestniczył w żadnych spotkaniach, ani też nie spotkał się z dyrektorem szkoły, w celu wyjaśnienia dręczącego go problemu.

W chwili obecnej, czyli od dnia 20.10.2015 zajęcia zorganizowane są na plebanii parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca, w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej dzielnicy Sobięcin oraz w budynku Prywatnego Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Darowskiej. W budynku PSP nr 17 pozostały najstarsze klasy, a sale, w których przebywają dzieci są ogrzewane grzejnikami elektrycznymi. Temperatura w pomieszczeniach codziennie osiąga 18ºC. Ponadto, od dnia 20.10.2015 zajęcia lekcyjne trwają 45 minut, oczywiście fakt ten nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek działaniem pana Rambachera.

Rodzice uczniów są przeciwni zawieszaniu zajęć i odpracowywaniu ich w terminach późniejszych. Zawieszenie zajęć wiąże się z zapewnieniem opieki, szczególnie najmłodszym dzieciom, co skutkowałoby między innymi dodatkowymi, nieplanowanymi urlopami rodziców.

Musimy się również odnieść do rzekomych zasług związanych z  ocaleniem szkoły przed likwidacją, które przypisuje sobie pan Rambacher. Dużo „szumu medialnego”, który wokół siebie zrobił kilka lat temu pan Rambacher nie miało żadnego znaczenia dla pozostawienia szkoły w dzielnicy Sobięcin. Osoby, które realnie przyczyniły się do dalszego funkcjonowania szkoły nie prezentują swoich dokonań w mediach, uważając za swój największy sukces, fakt, iż szkoła nadal służy dzieciom.

Ponadto uważamy, ze uwaga wystosowana pod adresem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana dra Romana Szełemeja, jakoby miał szczególnie ulegać wpływom i wskazówkom pana Rambachera jest wielce niestosowna.

Uważamy również, że słowa oceniające pracę Dyrektora Szkoły pana Leonarda Górskiego przedstawione przez pana Rambachera są zdecydowanie niezgodne z prawdą, a ponadto wręcz niegrzeczne.

W imieniu uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i dyrektora szkoły chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które szczerze i realnie pomogły w najtrudniejszym okresie remontu szkoły:

  • Siostrom Niepokalankom
  • Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca
  • Radzie Wspólnoty Samorządowej Dzielnicy Sobięcin

 

 

 

Grono Pedagogiczne PSP nr 17

Dyrektor Szkoły Leonard Górski

Rodzice Uczniów

Przedstawiciele Rady Rodziców

Ksiądz Proboszcz Tadeusz Wróbel

Przewodniczący Wspólnoty Samorządowej Dzielnicy Sobięcin – Romuald    Lindner