Dzis, 10 czerwca 2022 r. , dzieci swietlicowe z klas II i III naszej szkoły uczestniczyły w Miedzyszkolnym konkursie swietlicowym Omnibus 2022, organizowanym  przez PSP nr 5 na Podgórzu. Wyroznienie zdobyła Zuzanna Nogajczyk z kl. II a.

I. Kozubek