WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ Z PRZYRODY OLIMPUS 2015

W styczniu 2015 r. chętni uczniowie klas IV b i VI a wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Przyrody OLIMPUS 2015 . Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami przyrodniczymi wykraczającymi po za zakres obowiązującego materiału w danej klasie .

W konkursie wzięło udział 1380 uczniów kl.IV z całej Polski, oraz 1689 uczniów kl. VI. Uczniowie startujący w konkursie mieli okazję porównać swoje umiejętności na tle zawodników z całej Polski. Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami, uzyskując wysokie lokaty. Od organizatorów konkursu uczniowie otrzymali dyplomy uznania.

Wyniki:

Klasa IV
1. Arkadiusz Marzewski- miejsce 21
2. Amelia Kisio – miejsce 25
3. Damian Unieżyski- miejsce 27
4. Marika Turbiasz- miejsce 31
5. Dominik Pochylski- miejsce 31

Klasa VI
1. Kamil Rosicki- miejsce 18
2. Krzysztof Góra- miejsce 25
3. Wiktoria Jankowska- miejsce 27
4. Artur Kasprzyk – miejsce 27
5. Anna Rogalska – miejsce 29

Wszystkim uczniom gratulujemy uzyskanych wyników!

Opala Małgorzata