Nasi wolontariusze odwiedzili z okazji Dnia Babci i Dziadka seniorów w Domu Pomocy Społecznej w dzielnicy Sobiecin. Po programie artystycznym i życzeniach gospodarze otrzymali od nas własnoręcznie wykonane laurki i słodkie upominki. A potem chętnie rozwiązywali z nami świąteczno-zimowe zagadki. „Niech każdy wnuczek i wnuczka o tym pamięta, że dzień babci i dziadka jest nie tylko od święta”…. Nie zapominajmy więc o naszych seniorach także na co dzień.

I. Kurowska