Dnia 14 czerwca w sali multimedialnej Starej Kopalni odbyło się podsumowanie kolejnej edycji akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od zapomnienia”. Pan Zygmunt Nowaczyk –wiceprezydent Miasta Wałbrzycha podziękował wszystkim szkołom, które zaangażowały się w tę akcję i wręczył pamiątkowe dyplomy.

Nasza placówka także znalazła się wśród wyróżnionych otrzymując podziękowanie za czynny udział w VII już edycji tego przedsięwzięcia.

Nasi wolontariusze w październiku zbierali znicze, które zostały zawiezione na Ukrainę i Wileńszczyznę. Natomiast  w marcu i kwietniu zebrali 160 zł. które przekazaliśmy za pośrednictwem fundacji ”Studio Wschód” na ratowanie polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią naszą granicą.Dolnośląscy uczniowie, a wśród nich 20 osób z Wałbrzycha już w lipcu wyjedzie,aby porządkować zaniedbane polskie groby na kresach wschodnich.

Wszystkim zaangażowanym w tę akcję uczniom, rodzicom i nauczycielom składamy gorące podziękowania!

Podziękowanie