4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka w tym roku jest on szczególnie ważny, ponieważ strażacy wraz ze służbą zdrowia, wojskiem i policją, pomagają nam wszystkim w tym trudnym czasie.

Strażacy walczą przeciwko suszy z płonącymi lasami, łąkami, gaszą pożary domów, pomagają podczas powodzi, wyjeżdżają do nagłych ciężkich wypadków. Ich praca jest ciężka i niebezpieczna.

Dlatego też uczniowie klasy II a i III a poznali  trudną i ciężką pracą strażaka. Zapoznani zostali z filmami edukacyjnymi przygotowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – ORE. Cel edukacyjny filmów to kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych, utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, prezentacja podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku oraz przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych i sprzętu przeciwpożarowego.

Wszyscy jesteśmy wdzięczni za ich codzienną pracę, podziwiamy ich za trud , poświęcenie i życzymy im w dniu ich święta wszystkiego najlepszego.

Violetta Ilejko i Angelika Wilczyńska