W tym roku przypada  – 31 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.

W ramach obchodów kolejnej rocznicy Uchwalenia Konwencji o prawach dziecka , Szkolny Rzecznik Praw Ucznia z pomocą wychowawców klas 0- VIII,  podczas nauki zdalnej, zorganizował  konkursy plastyczne na najciekawszy plakat poświęcony prawom dzieci. Przed przystąpieniem do konkursu wychowawcy zapoznali uczniów z ich prawami wykorzystując prezentacje multimedialne oraz odpowiednie scenariusze lekcji.

A oto wyniki konkursu:

Kategoria kl.  0- IIII

I miejsce-I a, I b

II miejsce- II a, III b

III miejsce- 0 a , 0 b

Wyróżnienie- III a

Kategoria kl. IV- VI

I miejsce- VI b

II- miejsce-VI c

III miejsce- IV b

Kategoria kl. VII- VIII

I miejsce- VIII b

II miejsce-VIII a

III miejsce-VII b

Uczniowie wykazali się kreatywnością i znajomością tematu.

Wszyscy uczniowie muszą jednak pamiętać, że korzystając z praw nie mogą ograniczać praw innych –  kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia dziękuję wszystkim uczniom i wychowawcom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu!!!!

                                                                                               Opala Małgorzata