3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie  Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  w 1992 r.

W tym roku szkolnym klasa 3 a aktywnie włączyła się w obchody z okazji tego święta. W ramach obchodów uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne dotyczące rodzajów niepełnosprawności i dążeń osób niepełnosprawnych, oraz  wykonali prace plastyczne, które miały na celu uświadomienie i pokazanie, że niepełnosprawność nie jest barierą w spełnianiu marzeń.

V.Ilejko,L.Ternova