MATERIA BATERII – konkurs na kampanię edukacyjno promocyjną dotyczącą odpowiedzialnego postępowania z bateriami i akumulatorami- ROZSTRZYGNIĘTY!!!
Materia Baterii to projekt edukacyjny, którego celem było podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy na temat zdrowotnych i ekologicznych konsekwencji płynących z niewłaściwego użytkowania i składowania baterii i akumulatorów, a także na temat korzyści związanych z ograniczaniem powstałych odpadów wynikających z prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów czy też zmniejszeniem ich użycia codziennym życiu. Miał na celu również promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich dotyczących: użytkowania, recyklingu i utylizowania zużytych baterii oraz akumulatorów oraz ograniczenia powstawania zużytych baterii i szukaniu alternatyw dla baterii jednorazowych.
Projekt był realizowany w formie konkursu, w ramach którego szkoły i przedszkola z całej Polski realizowały swoje własne autorskie kampanie edukacyjno-promocyjne skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej związanej ze szkołą .

Projekt realizowany był przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w okresie luty-październik 2015 r., dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem projektu jest Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.
Nasza szkoła brała udział w tym konkursie wykonując zadania zgodnie z regulaminem Organizatora. Ekozespół w składzie:
1. Paweł Banach
2. Piotr Banach
3. Martyna Sajdyk
4. Kinga Kryś
5. Laura Pacuła
6. Anna Rogalska
realizował następujące zadania:
1.Etap 1- nauka
a) opracowanie szkolnego kodeksu postępowania z bateriami
b) przygotowane prezentacji multimedialnej n/t baterii dla innych uczniów szkoły
2. Etap 2- badanie
a)opracowanie i przeprowadzenie ankiety badającą poziom wiedzy n/t baterii wśród mieszkańców dzielnicy
3. Etap 3- zbiórka
a) opracowanie w postaci plakatu punktów zbiórki zużytych baterii w Wałbrzychu
b)zorganizowanie i przeprowadzenie w szkole akcji ekologicznej- zbiórki zużytych baterii
4. Etap 4- szerzenie wiedzy
a)przeprowadzenie zajęć ” n/t baterii wśród uczniów „ zerówki” naszej szkoły( zajęcia przeprowadzili uczniowie kl. V iVI)
b)opracowanie regulaminu i zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego n/t baterii dla kl. IV-VI
c) promowanie wiedzy n/t baterii na stronach internetowych.
Raporty zawierające opis realizacji zadań oraz zdjęcia z ich przebiegu zgodnie z założeniami projektu zostały zamieszczone przez szkolnego koordynatora na stronie projektu: www.materiabaterii.ekoszkola.pl
Uczniowie szkoły bardzo dobrze się spisali- szkoła znalazła się w gronie szkół zwycięskich z całego kraju. Szkoła oprócz dyplomów otrzymała nagrodę w postaci pomocy dydaktycznych o wartości 1000 zł. Poza tym byliśmy jedyną szkołą z Wałbrzycha uczestniczącą w tym projekcie.

Opala Małgorzata