Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, które dla nas Polaków, mają ogromne znaczenie.1 MAJA – Święto Pracy, 2 MAJA – Święto Flagi Państwowej, 3 MAJA – Święto Uchwalenia Konstytucji. Uczniowie klas I a ,II a, III a w sposób szczególny pamiętali o rocznicach tych świąt. W ramach edukacji patriotycznej, podczas zajęć online kultywowano obyczaje, tradycje i kulturę narodową. Oglądano filmy edukacyjne i prezentacje multimedialne. Zwrócono uwagę na szacunek względem symboli narodowych, kształtując przy tym postawy patriotyczne. Dzieci uczyły się wierszy oraz wykonały praceplastyczne i techniczneprzedstawiające symbolikę naszej Ojczyzny.

                                                                 M. Wiśniewska, V. Ilejko, A. Wilczyńska