Lekcja edukacji regionalnej w Muzeum

We wtorek, 02 grudnia 2014r. klasa II „a” pod opieką pani Marzeny Wiśniewskiej udała się do Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, na lekcję dotyczącą edukacji regionalnej pt. „Z Wałbrzychem za pan brat”. Głównym celem zajęć było poszerzenie wiedzy na temat naszego miasta rodzinnego. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej. Uczestnicy zostali zapoznani z nazwami i historią poszczególnych dzielnic Wałbrzycha, a także z najważniejszymi zabytkami Wałbrzycha oraz obiektami charakterystycznymi dla poszczególnych dzielnic. Każdy z uczniów otrzymał mapkę miasta z zaznaczonymi ulicami i dzielnicami oraz ilustracje przedstawiające zabytki regionu. Zadaniem dzieci było prawidłowe nazwanie tych zabytków oraz ich lokalizacja i umieszczenie na mapce. Należy podkreślić, iż uczniowie musieli samodzielnie odczytać nazwy ulic i dzielnic. Spotkanie połączone było z warsztatami plastycznymi. Uczniowie wykonali pracę plastyczną techniką collage i przedstawili zabytki Wałbrzycha. Na zakończenie dzieci spotkała miła niespodzianka. Każdy drugoklasista otrzymał czapeczkę mikołajkową, a po chwili na salę przybył Święty Mikołaj, który poczęstował wszystkich cukierkami. Wykonano też pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Zajęcia prowadziła Pani Wiesława Kamińska.

Marzena Wiśniewska