W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości korzystania grupom z czytelni miejskiej, w środę 15.12.2021r. do klasy II a i III a przybył pan Rafał Krawiec z Biblioteki pod Atlantami,filii nr 5 w Wałbrzychu.Przeprowadził lekcję biblioteczną na temat Unii Europejskiej. Uczniowie dowiedzieli się co to jest i jak powstała Unia, poznali jej cele, wartości oraz symbolikę. Wyjaśniono im pojęcieStrefy Schengen. Pan Rafał szczegółowo omówił powyższe zagadnienia, a uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Podsumowaniem zajęć była indywidualna praca uczniów polegająca na wykonaniu flagi Unii Europejskiej. Bardzo dziękujemy Panu Rafałowi za przybycie, ponieważ zajęcia dostarczyły dzieciom obszernej wiedzy i bardzo się wszystkim podobały.

                                                                                     M. Wiśniewska, K. Lewicka