Rada Rodziców ZSP nr 1 ufundowała specjalne nagrody dla wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy uzyskali wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na różnych szczeblach w bieżącym roku szkolnym.

RR pragnie w ten sposób nagrodzić i podziękować za trud i pracę włożoną w przygotowania do konkursu i godne reprezentowanie naszej szkoły.

Wszystkich laureatom gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.

ZOSIA DĘBICKA
OLA BŁASZCZYK