Grupa 6 – latków „Misie” wzięła udział w zawodach sportowych w ramach obchodów –  KOPERNIKALIA 2019, zorganizowanych przez III LO w Wałbrzychu. Dzieci w duchu sportowym walczyły wykonując wiele trudnych ćwiczeń. Konkurencje sportowe wymagały wysiłku fizycznego, ale też bawiły i ćwiczyły umiejętności współpracy w zespole. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale.

M. Kąkol