Mały Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Nauczyciela zorganizował konkurs „ Wiersz dla mojej Pani”. To nasi laureaci i ich wiersz, które można przeczytać na gazetce MSU. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy.

Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Życzą uczniowie ZSP nr 1.