21 kwietnia 2022r.w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs RecytatorskiMój ulubiony wiersz Marii Konopnickiej”

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poezją, upowszechnianie żywego słowa oraz dostarczenie dzieciom doznań artystycznych.Uczestnicy recytowali wybrane wiersze Marii Konopnickiej. Powołane przez organizatorów profesjonalne jury w składzie: p. Irena Raszke – wałbrzyska pisarka m.in. wierszy i bajek dla dzieci, p. Rafała Krawiec – kierownik Filii nr 5 „Biblioteki pod Atlantami oraz p. Dominika Rudzińska – polonistka z naszej szkoły,oceniało dobór repertuaru, interpretacje utworu, kulturę słowa oraz  ogólny wyraz artystyczny.

W konkursie uczestniczyło dużo wspaniałych recytatorów.Laureatami konkursu zostali:

W kategorii uczniów klas I – III jury przyznało:

I miejsce- Zuzanna Rosiek-  uczennica klasy II a

II miejsce – Zuzanna Nogajczyk – uczennica klasy II a

III miejsce – Adam Długosz – uczeń klasy III a

wyróżnienie otrzymał Michał Kokoszko – uczeń klasy III a

W kategorii uczniów klas IV – VI:

I miejsce  – Aleksandra Błaszczyk –  uczennica klasy VI

II miejsce – Michał Magda – uczeń klasy IV a

III miejsce – Nikola Kopiec – uczennica klasy V b

Laureaci otrzymali wiele słów uznania od jury i organizatorów konkursu za znakomitą interpretację i ogólny wyraz artystycznyrecytowanych wierszy.

Krystyna Lewicka