W ubiegłym tygodniu w naszym przedszkolu odbył się konkurs patriotyczny „Kto Ty jesteś?Polsk Mały!”. Dzieci pięknie recytowały wiesze o Posce! Wspaniałe nagrody zorganizowane przez Radę Rodziców bardzo ucieszyły wszystkich uczestników, dziękujemy!

A.Leszczyńska i M. Strzyż.