Wielkie emocje, ogromna radość. Biblioteka szkolna ogłosiła  rozstrzygnięcie konkurs plastycznego pn „Postać św. Mikołaja”. W konkursie uczestniczyły dzieci  z grup przedszkolnych oraz klas I-III . Jury konkursu w składzie: Pani Violetta Nowak, Pani Lilla Ternova oraz Pani Krystyna Lewicka rozdały 12 nagród za I, II, III miejsca 1 wyróżnienie oraz 35 nagród za udział w konkursie. Nagrody ufundowała Rada Rodziców za, które bardzo dziękujemy.

GALERIA PRAC I  NAGRODZONYCH DZIECI: