Zmiana organizacji pracy PSP nr 17 w dniach 20. – 30. 10. 2015
ze względu na trwające prace remontowe instalacji centralnego ogrzewania:

1. W dniu 20.10.2015 lekcje skrócone do 30 min i przerwy skrócone do 5 min.

2. W dniach 21. – 30. 10. 2015 lekcje 45 min oraz przerwy dostosowane do miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia lekcyjne

3. Klasa 0, klasa II a, II b – zajęcia na plebanii parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca.

4. Klasa I a, I b, I c – zajęcia w budynku Rady Wspólnoty Samorządowej Dzielnicy Sobięcin, przy ul. 1 – go Maja 149.

5. Klasa III a, III b, IV a – zajęcia w budynku Prywatnego Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek, Pl. M. Darowskiej 1

6. Klasa IV b, V a, V b, VI a, VI b – zajęcia w budynku PSP nr 17 Ze względu na remont instalacji centralnego ogrzewania Uroczystość Pasowania na Uczniów dzieci klas I  zostaje przeniesiona na piątek, 20 listopada 2015 r.Zebrania z rodzicami uczniów  odbędą się w środę 21. 10. 2015 w budynku PSP nr 17

* klasy IV a, IV b, Va, V b, VI a, VI b  – godz. 16.00
* klasy 0 a, I a, I b, I c, II a, II b – godz. 17.00