Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 informuje, że lista dzieci przyjętych do przedszkola jest umieszczona na drzwiach przedszkola.