W dniu 7 marca uczniowie klasy II b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu zainaugurowali realizację programu – „Kompas kreatywności”, który jest elementem projektu Kreatywna Polska. Program rozwijania kreatywności i kompetencji wielokulturowych finansowany ze środków MEiN oraz pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Wrocławskiego realizowany będzie w wymiarze 30 zajęć w roku szkolny 2022/2023 i 2023/2024.

                                                                        Justyna Stenzel