Kolędnicy Misyjni z wizytą w naszym Przedszkolu i nie tylko…..
„Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia winszujemy na ten rozpoczęty nowy już rok”

Iwona Kurowska