W otoczeniu choinek  i betlejemskiej stajenki została przedstawiona historia narodzin Pana Jezusa. Mogliśmy zobaczyć uczniów, którzy wcielili się w postacie Maryi  i Józefa, aniołów i pastuszków. Nie zabrakło tradycyjnych mędrców, którzy złożyli dary nowonarodzonemu dzieciątku. W tym roku do Jezuska przyszły złożyć pokłon dzieci z różnych stron świata- w te role wcielili się nasi najmłodsi koledzy z przedszkola.  Uczniowie pod kierunkiem p. S. Błaszczyk i p. I. Kurowskiej z wielkim przejęciem odgrywali swoje role i starali się przekonać licznie zgromadzoną widownię, co jest istotą Bożego Narodzenia. Przedstawienie wzbogaciły piękne kolędy i pastorałki śpiewane przez zespół wokalny pod kierunkiem p. S. Glinkowskiego.
Na zakończenie uroczystości pan dyrektor Leonard Górski złożył świąteczne życzenia przybyłym na uroczystość rodzicom, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły.
Sylwia Błaszczyk