Z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Aqua Zdroju 8 listopada odbyła się III Wałbrzyska Gala Pieśni Patriotycznej „Radosna Niepodległa”. Na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu,  na to wyjątkowe patriotyczne spotkanie przybyło dużo zgromadzonych gości  oraz uczniowie z naszej szkoły. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali o 11:11 „Mazurka Dąbrowskiego”. Każdy uczestnik otrzymał „Śpiewnik – Radosna Niepodległa”.

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych kształtuje tożsamość narodową oraz umacnia ducha narodowego.

V. Nowak