Dnia 21 listopada odbył się w naszej szkole II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijno – Patriotycznej „Polska – nasza Ojczyzna”. Uczestników konkursu z wałbrzyskich i okolicznych placówek, opiekunów i zaproszonych gości przywitał serdecznie pan dyrektor Leonard Górski. Wszyscy obecni z nieukrywanym zachwytem wysłuchali przepięknych recytacji wierszy wielu naszych polskich poetów, takich jak M. Konopnicka czy Wł. Bełz. Najpierw zaprezentowały nam swoje utwory dzieci najmłodsze z klas 1-3, następnie uczniowie z klas 4-6 i na końcu uczniowie z klas 7-8. Jury w składzie: pani Anna Adamkiewicz – radna Rady Miejskiej Wałbrzycha, pani Iwona Lechtańska – kierownik filii Biblioteki Miejskiej pod Atlantami i ks. Sebastian Tomaszewski, miało nie lada problem by wyłonić zwycięzców. Po tej uczcie duchowej zaproszono obecnych na przygotowany przez Radę Rodziców poczęstunek. W przerwach pomagał się nam odstresować uroczy, szkolny zespół taneczny. Na zakończenie pani wicedyrektor Małgorzata Marzewska wręczyła laureatom dyplomy i nagrody, a wszystkim uczestnikom małe upominki. Gratulujemy!! Dziękujemy wszystkim, włączyli się w przygotowanie tej religijno-patriotycznej uroczystości.  I życzymy, byście zawsze mieli poczucie silnej więzi z naszym narodem, jego tradycją i chrześcijańskimi wartościami.

Lista laureatów:

Klasy 1-3

  1. Antonina Sikorska
  2. Krzysztof Sokołowski.
  3. Natalia Betlejewska

Klasy 4-6

  1. Michał Wroński
  2. Agata Ankiel
  3. Kaja Frąckowiak

Klasy 7-8

  1. Marta Pąklak
  2. Krzysztof Marciniak
  3. Kasjan Runke.

 

Marzena Wiśniewska, Iwona Kurowska