W ZSP nr 1 w Wałbrzychu, przedszkolaki , uczniowie klas I-VIII  oraz pracownicy szkoły i przedszkola wzięli udział w dniu 19.10.21r. w II Międzynarodowej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywało się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom „. Skierowane było do polskich placówek oświatowych wszystkich typów i do ich partnerskich placówek zagranicznych oraz do szkół polskojęzycznych poza granicami kraju. Akcja miała na celu, m.in. promocję wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa, integrację środowiska lokalnego oraz pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe. Wszyscy nasi uczniowie przynieśli swoje ulubione książki i spędzili przerwę na ich czytaniu.  Podczas tego wydarzenia pracownicy szkoły oraz uczniowie klas starszych czytali bajki, wiersze dla dzieci młodszych.

Bibliotekarka szkolna, V. Nowak