27 kwietnia 2016r nasi uczniowie z klasy IIb i IIIa pod opieką M.Wiśniewskiej , A. Muller i A. Mroczkowskiej przystąpili do I Powiatowego Turnieju Wiedzy Przyrodniczej , Ekologicznej i Zdrowotnej. Konkurs organizowała Szkoła Podstawowa nr3 w Głuszycy pod honorowym  patronatem  Burmistrza Głuszycy Romana Głoda . Turniej odbywał się w dwóch kategoriach :  testu wiedzy i konkurencji sportowych. W konkursie wiedzy uczestnicy rozwiązywali test,  który składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Zagadnienia były naprawdę na wysokim poziomie. Zdobyliśmy w nim drugie miejsce. Jednak konkurencje sportowe były na czas i tu nam się nie poszczęściło. Jak  to w sporcie bywa,  sukces zależy również od szczęścia. Po podsumowaniu wyników uzyskaliśmy IV miejsce . Nagrody i podziękowania wręczał Pan Burmistrz Miasta Głuszycy Roman Głód i Pani Dyrektor Szkoły Dorota Hałas. Otrzymaliśmy również  podziękowanie za udział i przygotowanie naszych uczniów. Wróciliśmy bardzo zadowoleni, ponieważ wiedza uczniów została nagrodzona. Byliśmy zadowoleni , kiedy burmistrz bezpośrednio z nami rozmawiał i docenił uczestnictwo szkoły w tym konkursie. Należy podkreślić, iż warunkiem uczestnictwa było wykonanie plakatu o tematyce zdrowotnej. Dziękujemy organizatorom za tak profesjonalne przygotowanie.

                                                                                                                               Marzena Wiśniewska