07 grudnia 2015r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w XIV Międzyszkolnym konkursie o tematyce górniczej. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji górniczych, rozwijanie u uczniów zainteresowań górniczą przeszłością Wałbrzycha i inspirowanie twórczości artystycznej uczniów. Organizatorem konkursu jest Gminny Zespół Szkół nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22 w Wałbrzychu. Patronatem konkursu jest Stowarzyszenie Gwarków Dolnośląskich w Wałbrzychu KWK Victoria i kopalń wałbrzyskich. Nasz uczeń z klasy III a pod opieką M. Wiśniewskiej zajął II miejsce w tym konkursie. Dlatego też, osobiście odebrał swoją nagrodę oraz gratulacje pani Dyrektor szkoły Marioli Rząsowskiej jak i przedstawicieli Gwarków Dolnośląskich. Należy podkreślić, że na konkurs wpłynęło 260 prac , więc komisja dokonująca oceny miała ciężki wybór . Jeszcze raz gratulujemy Pawłowi.

Marzena Wiśniewska