Góra Grosza

Nasza szkoła wzięła udział w XV edycji akcji „Góra Grosza”, objętej patronatem Minister Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem akcji było Towarzystwo Nasz Dom, a jej cel to zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowywanie domów dla dzieci i rodzinny domów dziecka. Akcja organizowana była w grudniu w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Uczniowie ze szkolnego Klubu Wolontariatu przeprowadzili zbiórkę monet, uświadomiło to im, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Akcja ta dała uczniom możliwość otwarcia się na drugiego człowieka, podjęcia wspólnego dzieła, do którego każdy mógł się przyłączyć i aktywnie je wspierać. Zaangażowanie klas było bardzo budujące, uczniowie bardzo chętnie wspierali akcję , namawiali również swoich rodziców do przekazania grosików, które zalegają w portfelach.

Udało nam się zebrać 50,61 zł.

Joanna Baranowska

 

GG.2014