Europejski Dzień Sportu Szkolnego, to wielkie międzynarodowe święto ruchu. Już po raz drugi  nasi najmłodsi uczniowie przyłączyli się do tak ważnej akcji. Tematem przewodnim tegorocznego ESSD w Polsce była integracja kulturowa dzieci polskich i ukraińskich, które dzięki RUCHOWEMU PLANOWI LEKCJI  mogły wzajemnie uczyć się o swoich krajach – ich kulturze, języku i geografii. Bo w ruchu już teraz rozumiemy się doskonale.

V.Ilejko, M.Wiśniewska