Europejski Dzień Sportu Szkolnego to kampania zachęcająca do prowadzenia aktywnego trybu życia od najmłodszych lat. W ostatnim tygodniu września, jak co roku  w naszej szkole i  kilku tysiącach szkół w całej Europie, odbywały się wydarzenia sportowe, mające na celu promocję sportu szkolnego poprzez aktywizację ruchową jak największej liczby uczniów.

V.Ilejko