W dniu 6 kwietnia w PSP nr 17 w Wałbrzychu p.V. Nowak zorganizowała wraz z uczniami klas drugich i trzecich doświadczenie – eksperymenty z wodą. Następnie uczniowie uczestniczyli w konkursie o  tematyce  ekologicznej. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.