Akademia z okazji „ Dnia Ziemi”.

Dnia 23.04.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 im. Marii Konopnickiej w Wałbrzychu odbyła się uroczysta akademia z okazji „ Dnia Ziemi”. Obchody tego święta stały się tradycją szkoły i weszły na stałe do kalendarza imprez szkolnych. W tym roku uczniowie kl. III b, IVb i VIa przygotowali pod kierunkiem nauczycielek przyrody inscenizację pt: „Ziemia- jej los jest naszym losem”. Uczniowie w wierszach i piosenkach przedstawili zgubny wpływ działalności człowieka na życie naszej planety.
Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością p. Iwona Raszkiewicz- doradca metodyczny z matematyki.
Akademia była również dobrą okazją do spotkania się nauczycieli i uczniów z boguszowskich, wałbrzyskich szkół podstawowych, a także Sokołowska i Świebodzic. Podczas akademii zostały ogłoszone wyniki trzech powiatowych konkursów, organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły:

Powiatowy Konkurs dla klas I-III- „Najciekawsze legendy Wałbrzycha i okolic”
Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla klas IV- VI-„ Spostrzegawczy Przyrodnik”
Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI „ Spostrzegawczy Matematyk”

Wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Marzewska wręczyła atrakcyjne nagrody i dyplomy laureatom konkursów.

Opiekunowie przygotowujący uczniów do konkursów otrzymali okolicznościowe podziękowania.

Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców PSP nr 17 w Wałbrzychu za okazane wsparcie i pomoc w przygotowaniu imprezy.

Organizatorzy powyższych konkursów dziękują uczniom i ich opiekunom za udział oraz serdecznie zapraszają do udziału w konkursach w przyszłym roku szkolnym.

 

Małgorzata Opala