Dnia 20 marca uczniowie należący do szkolnego Klubu Ośmiu wzięli udział w akcji wolontariatu „Dzień na tak”. Termin nie był przypadkowy, ponieważ wiąże się on z nadejściem wiosny. Uczniowie przygotowali piękne kwiaty z bibuły i wraz z opiekunem, panią Joanną Baranowską udali się do wałbrzyskiego rynku. Po drodze dzielili się z przechodniami uśmiechem i rozdawali kwiatki z napisem: „Proszę, przepraszam, dziękuję – tak wiele nas nie kosztuje”, które jest hasłem tegorocznego dnia na tak. W runku spotkaliśmy się z wolontariuszami z różnych szkół i wspólnie odśpiewaliśmy nasz hymn młodych wspaniałych, który nosi tytuł „Zmieniaj świat na tak”. Następnie przemaszerowaliśmy pod ratusz, gdzie wybrana delegacja zaniosła kwiaty Panu Prezydentowi dr. Romanowi Szełemejowi. Ostatnim przystankiem był urząd miejski, gdzie odwiedziliśmy panią Iwonę Rychlik, która jest koordynatorem wałbrzyskich klubów ośmiu.

Joanna Baranowska