Najmłodsze dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 uroczyście uczciły tegoroczną Barbórkę. Były opowieści, wspólny śpiew z zaproszonymi gośćmi oraz możliwość poznania przez najmłodszych zawodu górnika.