Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Z tej właśnie okazji uczniowie klas II a i III a namalowały przepiękne flagi zarówno Uni Europejskiej oraz innych wybranych krajów członkowskich.  

Violetta Ilejko, Angelika Wilczyńska