„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”

(B. Cage)

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który jest  świętem wszystkich pracowników  oświaty. Świętowanie rozpoczęliśmy występem artystycznym, w którym nie brakowało humoru, oprawy muzycznej i pięknych życzeń.

Następnie pan dyrektor – Leonard Górski wraz z panią wicedyrektor – Małgorzatą Marzewską wręczył nagrody pracownikom.

                                                                                   Anna Piechowiak