W piątek 2 października na sali gimnastycznej odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopca zorganizowana przez duży Samorząd Uczniowski. W godzinach popołudniowych bawili się na niej uczniowie klas starszych, nowością w tym roku szkolnym jest to, że również trzecioklasiści są zapraszani na dyskoteki. Rozstrzygnięty został plebiscyt na najsympatyczniejszego chłopca z naszej szkoły, którym został Filip Pilch z klasy IVb. Drugie miejsce zajął Paweł Banach z VIb, a trzecie Dawid Dechnik i Dominik Pochylski z Vb. Zabawa taneczna na parkiecie była przeplatana licznymi konkursami, w których uczniowie bardzo chętnie brali udział. Były to między innymi: krzesełka, taniec parami na coraz mniejszym kawałku gazety, bieg z piłeczką ping-pongową na łyżce, czy też jak najszybsze zjedzenie bez pomocy rąk jabłka wiszącego na sznurku. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymywali słodki drobiazg. Dziękujemy za pomoc w organizacji zabawy Radzie Rodziców. Następna dyskoteka odbędzie się już pod koniec listopada z okazji Andrzejek.

                                                                                                                      Joanna Baranowska